RK-4 4' lü röle modülüdür ve içerisinde birbirinden tamamen bağımsız 4 adet röle bulunmaktadır. Uygulanan giriş sinyaline göre bu rölelere istendiği gibi kumanda edilebilir. Her rölenin hem kapalı hem açık kontağı çıkış klemenslerine bağlantı yapılarak kullanılabilir.

RK-4' ün çalışması için öncelikle besleme klemensinden yukarıda belirtilen değerlerdeki besleme gerilimi cihaza uygulanmalıdır.

RK-4 için iki temel kullanım şekli vardır.

Birincisi; ONTROL ürünlerinden P-ION, R-MIO, R-TIO ve M-TIO ile direkt bağlantı yapılarak kullanımdır. Bu kullanımda, RK-4 ile birlikte verilen orijinal şerit kablo cihazların altındaki 10 pinli alt bağlantı konnektörüne takılır ve başka bir sinyal bağlantısı yapılmaz.

İkincisi; bağımsız üniversal kullanımdır. Bu kullanımda, 4 adet bağımsız girişe uygulanan giriş sinyaline göre ilgili çıkış kontağı konum alır.

Herhangi bir giriş için, giriş sinyalinin hiç olmadığı veya yukarıda belirtilenden düşük değerlerde olduğu durumlarda ilgili röle pasif durumdadır.

Belirtilen değerlerdeki giriş sinyali uygulandığında ilgili röle diğerlerinden bağımsız olarak çeker ve kontaklar konum değiştirir.

Bu Kategorideki Ürünler: 

  • RK-4 Röle Modülü
  • FR-4 Fan-Coil çoklama modülü
  • FR-2 Fan-Coil çoklama kartı
  • USB-COM USB Seri port dönüştürücü
  • MDR-20-15 Ray tipi güç kaynağı
  • UU-485-TCP RS485 - TCP/IP Çevirici
  • BGS2T modem GSM set